در راستای بهینه سازی هزینه مشتریان گرامی تیم ما با توجه به نیاز شما از متریال متناسب و باکیفیت استفاده میکند و اقدام به حذف هزینه های اضافی مینماید.همچنین لیزاتک بر این است با دریافت سود کم و تعداد پروژه بالا اقدام به خدمات رسانی کند.