خدمات تیم فنی ما با بهره گیری از تکنسین های زبده انواع تعمیرات تخصصی اعم از تعمیرات کرکره در محل،تعمیرات تخصصی موتورهای ساید و توبلار و سانترال،تعمیرات مدارفرمان و دستگاه UPS و سرویس کرکره برقی مینماید.